LVM2 og software RAID i Linux

Hvorfor bruge denne kombination?

Fordi IDE diske er billige og fordi visse IDE “RAID” controllere ikke er rigtige controllere, men blot controllere med en windows driver, der fÃ¥r det til at ligne en rigtig RAID controller.

Software RAID

Installer mdadm hvis programmet ikke allerede er installeret. I Gentoo Linux gøres det med emerge mdadm.

Lav RAIDet – Sørg først for at mdadm kigger pÃ¥ alle dine diske:

# echo 'DEVICE /dev/hd*[0-9] /dev/sd*[0-9]' >> /etc/mdadm.conf

Derefter oprettes selve RAIDet – Jeg har brugt /dev/hda5 og /dev/hda6 til at køre RAIDet pÃ¥, men det skal selvfølgelig være pÃ¥ seperate diske, hvis det skal bruges til noget fornuftigt… Start med at lave device noder i /dev. Disse vil blive lavet automatisk, nÃ¥r først RAIDet er lavet og maskinen rebootet.

# mknod /dev/md0 b 9 0
# mknod /dev/md1 b 9 1
# mknod /dev/md2 b 9 2
# mknod /dev/md3 b 9 3

Derefter selv RAIDet

# mdadm --create /dev/md0 --chunk=64 --level=raid1 --raid-devices=2 /dev/hda5 /dev/hda6
Eller
# mdadm -C /dev/md0 -l 1 -n 2 /dev/hda5 /dev/hda6

Opdater /etc/mdadm.conf med

# mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf

Det er sÃ¥dan set det – Nu burde der være en /dev/md0 device, som kan formateres og mountes. RAID bliver i første omgang synkroniseret (OgsÃ¥ selvom der ikke er data pÃ¥ drevet).

# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 hda6[1] hda5[0]
20579136 blocks [2/2] [UU]

unused devices: <none>

Mere info om RAIDet kan få med mdadm

# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 19.63GiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm –detail for more detail.
/dev/md0: No md super block found, not an md component.

# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 00.90.01
 Creation Time : Sun May 1 00:25:08 2005
   Raid Level : raid1
   Array Size : 20579136 (19.63 GiB 21.07 GB)
  Device Size : 20579136 (19.63 GiB 21.07 GB)
  Raid Devices : 2
 Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Sun May 1 02:00:10 2005
     State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0

      UUID : 69c37901:e04cc127:02340757:2472df82
     Events : 0.36

  Number  Major  Minor  RaidDevice State
    0    3    5    0   active sync  /dev/hda5
    1    3    6    1   active sync  /dev/hda6

Logical Volume Management

LVM2 kan fint bruges, uden at der er sat nogle former for software RAID op først. Dog vil jeg ikke tilrÃ¥de at man bruger det over flere fysiske diske, sÃ¥ længe de ikke er en del af et hardware RAID. Det være sig sÃ¥ længe at man har et nært forhold til sine data – Ryger der en disk, skal man ikke kunne forvente at kunne bruge data fra de andre.

Installer LVM2

# emerge sys-fs/lvm2

Aktiver LVM

# vgscan
 Reading all physical volumes. This may take a while...
 No volume groups found

Lav LVM devices

# pvcreate /dev/md0
 Physical volume "/dev/md0" successfully created

Lav Volume Group’en

# vgcreate vg /dev/md0
 Volume group "vg" successfully created

Lav logical volumes

# lvcreate -L 5G -n files vg
 Logical volume "files" created

Check resultatet

# vgdisplay -v vg | more
  Using volume group(s) on command line
  Finding volume group "vg"
 --- Volume group ---
 VG Name        vg
 System ID
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 2
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        1
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        19.62 GB
 PE Size        4.00 MB
 Total PE       5024
 Alloc PE / Size    1280 / 5.00 GB
 Free PE / Size    3744 / 14.62 GB
 VG UUID        Gt5Mk1-DrIU-2o5p-3SXY-VulR-Ukv1-Z4dsIS

 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/vg/files
 VG Name        vg
 LV UUID        eZHCw2-TK7K-Q2B3-pPN1-oBeS-BtVl-8SfzWe
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        5.00 GB
 Current LE       1280
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   0
 Block device      252:0

 --- Physical volumes ---
 PV Name        /dev/md0
 PV UUID        t6yv7M-Zuk2-38pt-x7tD-9yBl-1KrT-HJU5IR
 PV Status       allocatable
 Total PE / Free PE  5024 / 3744

# ls -l /dev/vg/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 20 May 1 01:22 files -> /dev/mapper/vg-files

Lav filsystem

# mkreiserfs /dev/vg/files
mkreiserfs 3.6.19 (2003 www.namesys.com)

A pair of credits:
BigStorage (www.bigstorage.com) contributes to our general fund every month,
and has done so for quite a long time.

Lycos Europe (www.lycos-europe.com) had a support contract with us that
consistently came in just when we would otherwise have missed payroll, and that
they kept doubling every year. Much thanks to them.

Guessing about desired format.. Kernel 2.6.11-gentoo-r6 is running.
Format 3.6 with standard journal
Count of blocks on the device: 1310720
Number of blocks consumed by mkreiserfs formatting process: 8251
Blocksize: 4096
Hash function used to sort names: “r5”
Journal Size 8193 blocks (first block 18)
Journal Max transaction length 1024
inode generation number: 0
UUID: 3e4bc306-42c2-45b7-b731-0de54439569c
ATTENTION: YOU SHOULD REBOOT AFTER FDISK!
ALL DATA WILL BE LOST ON ‘/dev/vg/files’!
Continue (y/n):y
Initializing journal – 0%….20%….40%….60%….80%….100%
Syncing http://genericoitalia.it/..ok

Tell your friends to use a kernel based on 2.4.18 or later, and especially not a
kernel based on 2.4.9, when you use reiserFS. Have fun.

ReiserFS is successfully created on /dev/vg/files.

Mount filsystemet

# mkdir /mnt/files
# mount /dev/vg/files /mnt/files

Sørg for at sætte din nye partition ind i /etc/fstab. Dette sørger også for at i hvert fald på Gentoo Linux, vil LVM blive startet pænt op ved boot.

Den sjove del

Udvid files med 5GB:

# lvextend -L+5G /dev/vg/files
 Extending logical volume files to 10.00 GB
 Logical volume files successfully resized

Juster størrelse af filsystemet (Lad den bruge hele den tilgængelige plads ved ikke at specificere størrelsen). Dette kan gøres med et mountet filsystem, så længe at det er en udvidelse af det.

# df /mnt/files
Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/vg/files     5242716   32852  5209864  1% /mnt/filer
# resize_reiserfs /dev/vg/files
resize_reiserfs 3.6.19 (2003 www.namesys.com)resize_reiserfs: On-line resizing finished successfully.

# df /mnt/files
Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/vg/files     10485436   32852 10452584  1% /mnt/filer

Udvidelse af volume group РN̴r du har f̴et flere diske, eller har fordelt dit LVM over flere partioner. Her er det /dev/hda7, der er den nye disk.

# pvcreate /dev/hda7
 Physical volume "/dev/hda7" successfully created
# vgextend vg /dev/hda7
 Volume group "vg" successfully extended

# vgdisplay -v vg
  Using volume group(s) on command line
  Finding volume group "vg"
 --- Volume group ---
 VG Name        vg
 System ID
 Format        lvm2
 Metadata Areas    2
 Metadata Sequence No 4
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        1
 Open LV        1
 Max PV        0
 Cur PV        2
 Act PV        2
 VG Size        39.25 GB
 PE Size        4.00 MB
 Total PE       10048
 Alloc PE / Size    2560 / 10.00 GB
 Free PE / Size    7488 / 29.25 GB
 VG UUID        Gt5Mk1-DrIU-2o5p-3SXY-VulR-Ukv1-Z4dsIS

 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/vg/files
 VG Name        vg
 LV UUID        eZHCw2-TK7K-Q2B3-pPN1-oBeS-BtVl-8SfzWe
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         2
 LV Size        10.00 GB
 Current LE       2560
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   0
 Block device      252:0

 --- Physical volumes ---
 PV Name        /dev/md0
 PV UUID        t6yv7M-Zuk2-38pt-x7tD-9yBl-1KrT-HJU5IR
 PV Status       allocatable
 Total PE / Free PE  5024 / 2464

 PV Name        /dev/hda7
 PV UUID        HS1dsy-r4d6-hWCq-V31m-avEr-rRPk-XKdzO4
 PV Status       allocatable
 Total PE / Free PE  5024 / 5024

Tips

Boot fra RAID

Hvis vi antager at du allerede har et en Linux installation kørende på /dev/hda, og du beslutter dig til at flytte den til et nyt RAID, der starter på /dev/hdb vil følgende være en god ting mht grub.

# grub
grub>device (hd0) /dev/hdb
grub>root (hd0,0)
grub>setup (hd0)

Under installation

Hvis du er ved at installere på det sørg for (Efter det hele er unmountet igen) at stoppe dine volume groups pænt igen.

# vgchange -a n

Mere info

Gentoo LVM2 Installation guide.